SERVICES

Denise Holt, AIA

 

President

Chad Ramkey, Assoc. AIA

 

President Elect

Jay Crafton, AIA

 

Secretary

Joe Steines, AIA

 

Treasurer

John Orsini, AIA

 

Director, AIA Ohio Representative

Bruce Sekanick, AIA

 

Director, Alternate AIA Ohio Rep.
AIA Ohio Architect Licensing Advisor
2017-2018 AIA National Secretary

Anita Gallo, AIA

 

Director

Doug Abbatiello, AIA

 

Director

John DeFrance, AIA

 

Director

Summer Barker, AIA

 

Director

 

Gregg Strollo, AIA

 

AIA Ohio President

Stephanie Gula, Assoc. AIA

 

Associate Director

Marlene Mort, Assoc AIA

 

Executive Director

Follow AIA OHIO